עמוד תודה

תודה רבה

הרב יוסף כהן, המשפחה וצוות העמותה מודים מעומק הלב על הרצון לסייע